من

مجسمه ای با چشمان باز                                   خیره به دور دست شاید غرب و شاید شرق                                مبهوت یک شکست مغلوب یک اتفاق مصلوب یک عشق خرده ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 26 بازدید

جوانی

بزرگی را گفتند زندگی چند بخش است ؟ گفت:دوبخش...........کودکی وپیری گفتند:جوانی پس چهشد گفت:....باعشق ساخت                          با بی وفایی سوخت                                                       با جدایی مرد ادامه مطلب
/ 34 نظر / 28 بازدید
تیر 93
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
10 پست
مرداد 92
13 پست